Project: 
Material Explorations
Abstract: 
Den här boken handlar om dem, om framtidens besökare och deras förväntningar, beteenden och drömmar. Riksutställningar har bett 17 visionarer från olika expertområden att närma sig framtiden utifrån sina perspektiv, som rymmer alltifrån vår tids normkritik till megatrender som digitalisering, automatisering och urbanisering. Kartan de tecknar visar hur museernas uppdrag att spegla nutiden, minnas historien och öppna dörrar mot framtiden har potential att spela en central roll genom de kommande decenniernas samhällsförändringar. Att sjunga långsiktighetens och minnets lov, och samtidigt befinna sig i ständig rörelse, är en utmaning. I denna antologi står det klart att det är med besökaren i centrum som utmaningen behöver bemötas
Authors: 
Höök, K., Laaksolahti, J.
Published in: 
Museerna och besökarna 2050 : en framtidsantologi från Riksutställningar, Volante förlag, ISBN: 9789187419645
Date: 
Wednesday, March 18, 2015 - 00:00